loading
برای مشاهده Enter را فشار دهید
موردی یافت نشد

کیفیت بسیار بالای چاپ افست در چهار رنگ و دو رنگ

مشاهده
کیفیت بسیار بالای چاپ افست در چهار رنگ و دو رنگ

 در چاپ افست کیفیت کار چهار رنگ و دو رنگ بسیار بالاتر از کیفیت چاپ دیجیتال می باشد اما در چاپ تک رنگ مشکی کیفیت چاپ دیجیتال بسیار بالا تر از کیفیت چاپ افست می باشد. مگر اینکه چاپ تک رنگ مشکی در چاپخانه هایی با دستگاههایی جدید صورت گیرد که در این صورت هم چاپ افست با کیفیت بالاتری نسبت به چاپ دیجیتال عمل می کند.در کل اینطور می توان استنباط نمود که چاپ افست با کیفیت بسیار بالا تری نسبت به چاپ دیجیتال عمل می کند.